Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM REHABILITACJI PROFIREHA

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Rehabilitacji Profireha ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PROFI Jolanta Zwierz z siedzibą przy ul. Stanisława Bronicza 11, 45-844 Opole, NIP 7542627437, REGON 160038843 oraz portal Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756, e-mail: biuro@versum.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych art.6 ust.1 b),c) RODO oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy, jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności.
 3. Masz prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W kwestiach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem: info@profireha.pl lub pocztą tradycyjną Centrum Rehabilitacji Profireha 45-716 Opole ul. Spychalskiego 13A.
 5. Państwa dane otrzymaliśmy w zgodzie z wymogami ustawowymi np. podczas zakładania konta w terminarzu, wypełnienia formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej placówce. Nasza firma dysponuje również danymi które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
 • umowa opieki fizjoterapeutycznej,
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 1. Zawarcia i wykonania umowy na wykonanie usług w Centrum Rehabilitacji Profireha oraz na korzystanie z portalu Versum i korzystanie z usług Partnerów, w tym informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany/a) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. F RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług Cię interesujących oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO),którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w portalu Versum, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest analiza i rozwój naszej działalności.
 7. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

PLIKI COOKIES

 • Nazwa cookie: _gat
  Dostawca: Google Analytics
  Przeznaczenie: Służy do ograniczania liczby żądań, które należy wprowadzić do doubleclick.net.
 • Nazwa cookie: _ga
  Dostawca: Google Analytics
  Przeznaczenie: Używane do śledzenia gości. Google Analytics identyfikuje użytkowników według unikalnego numeru, który nazywa „identyfikatorem klienta”.
 • Nazwa cookie: _gid
  Dostawca: Google Analytics
  Przeznaczenie: Służy do przechowywania identyfikatora sesji i grupowania aktywności całej sesji dla każdego użytkownika.
 • Nazwa cookie: alert_cookies
  Dostawca: rehabilitacja-masaz.opole.pl
  Przeznaczenie: Używane, aby zapisać, że klient zaakceptował plik cookie.
 • Nazwa cookie: NID, CONSENT
  Dostawca: Google
  Przeznaczenie: Plik cookies używane są przez Google do zapamiętania Twoich preferencji i innych informacji, takich jak preferowany język (np. Angielski).
 • Nazwa cookie: dpr, datr, fr, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_ext_ref, sb, wd
  Dostawca: Facebook
  Przeznaczenie: Pliki cookie Facebooka przechowujące dane stron i sesji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. W celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń.
 2. W celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody.
 3. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
 4. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 6. W celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług,prace rozwojowe w portalu Versum, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

TWOJE PRAWA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z portalu Versum i usług Partnerów.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuję od dn. 25.05.2018r.